| START | KONTAKT | środa, 25 listopada 2015

ZWIĘKSZENIE DOFINANSOWANIA-"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy" - 2010-12-16 12:20:56


"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy."
PODWYŻSZENIE POZIOMU DOFINANSOWANIA PROJEKTU 

 

"Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy"

Na posiedzeniu w dniu 9 grudnia 2010 r. Zarząd Województwa Pomorskiego wyraził zgodę na podwyższenie poziomu dofinansowania z 58,51 % na 62,91 % oraz kwoty dofinansowania o 1 644 853,64 PLN w projekcie pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Rzeczenicy".

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 8 323 930,00 PLN,
w tym wartość dofinansowania 5 236 417,86 PLN.

PRZYPOMNIJMY:

Program finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013:
Oś Priorytetowa 8 - Lokalna infrastruktura podstawowa,
Działanie 8.2 - Lokalna infrastruktura ochrony środowiska.

Projekt zakłada wybudowanie nowoczesnego obiektu o przepustowości 650 m³/dob, który zapewni oczyszczanie ścieków zgodne z normami Unii Europejskiej. Zakończenie projektu planowane jest na 2011 rok.dodał: admin_ug komentarz[0] |
Inne
panel

© 2007 Urząd Gminy Rzeczenica. Wszelkie prawa zastrzeżone.